Uitvaart

 

Uitvaartbegeleiding vanuit het hart met oog voor detail

Nadat een dierbare is overleden wordt een schouwarts (vaak de huisarts) ingeschakeld om de (natuurlijke) dood vast te stellen en de vereiste verklaring op te stellen. Het is goed als de familie even de tijd neemt om het onomkeerbare tot zich door te laten dringen en samen te zijn met hun overleden dierbare. De Regenboog wil u tot steun zijn bij de invulling en realisatie van een persoonlijk afscheid dat past bij de overledene en de nabestaanden. Wij kunnen het hele traject voor u verzorgen vanaf het moment van overlijden tot aan de begrafenis of crematie. In een relatief kort tijdsbestek, over het algemeen 5 dagen (wettelijke maximale standaard termijn is 6 werkdagen na de dag van overlijden), worden er veel praktische zaken geregeld o.a.:

– verzorging (mogelijk ook met hulp van de familie)
– opbaring van de overledene thuis of buitenshuis
– maken en verzenden van rouwbrieven en rouwadvertenties
– aangifte van overlijden in de gemeente van overlijden
– keuze van de kist, bloemen en rouwvervoer
– programmaboekjes
– condoleance moment voor de uitvaart
– invulling van de uitvaartdienst met aansluitend een begrafenis of crematie
– condoleance na de uitvaart

 

Begeleiding

Wij zullen dit hele proces voor u begeleiden en uitvoeren. Nadat de kaart is opgesteld ontvangt u een gedetailleerde begroting voor de gehele uitvaart. De gemaakte afspraken en de wensen van de familie worden in een persoonlijk draaiboek samengevoegd en met de familie afgestemd. Zo weten de nabestaanden vooraf tot in detail hoe de dag van de uitvaart gaat verlopen.

Met de uitvaart wordt het afscheid definitief en begint voor de nabestaanden de integratie van het verlies in hun leven. Je bent geraakt in je diepste gevoel en het voelt soms alsof je een deel van jezelf bent kwijtgeraakt. Wij hebben ervaren dat hoe meer de nabestaanden betrokken zijn bij de invulling van het afscheidĀ dit de verwerking ten goede komt. Belangrijk is dat een ieder de gelegenheid krijgt op zijn of haar manier een persoonlijke bijdrage te leveren. Wij verzorgen ook:

– inning van polissen in natura of geldverzekering bij alle maatschappijen
– dankkaarten en/of advertenties

Neem contact met ons op

Adres

Agnes Croesinklaan 11
2636 HL Schipluiden

Contact

Visit

Wij zijn 24 uur per dag beschikbaar