de Regenboog

Uitvaartbegeleiding

vanuit het hart met oog voor detail.

Over ons

De Regenboog uitvaartbegeleiding is in januari 2008 gestart en heeft inmiddels vele families mogen begeleiden bij de invulling van het afscheid van hun dierbare. Wij zijn de families die wij hebben mogen begeleiden zeer dankbaar voor het in ons gestelde vertrouwen.

Wij, John van Kleef en Margret van Kleef-van Winden, zijn beiden geruime tijd actief geweest als vrijwilliger op verschillende gebieden van het leven. John heeft jaren rouwbegeleiding en terminale begeleiding gedaan. Margret ondersteunt gezinnen die tijdelijk een steuntje in de rug kunnen gebruiken en is bovendien 12½ jaar onderwijzeres geweest in de onderbouw op een christelijke basisschool. Wij ervaren het als onze roeping “er te zijn” voor mensen die te maken krijgen met verlies en afscheid moeten nemen van een dierbare. Wij ondersteunen de families bij de invulling van het afscheid op een wijze zoals zij het graag zien en dat in de geest van de overleden dierbare. De uitvaart is een afsluiting maar ook een begin van een nieuwe periode zonder die ander. Het is belangrijk om met een goed gevoel achterom te kunnen kijken op het afscheid. Wij zien de begeleiding vanuit De Regenboog als een roeping, waardoor we zeven dagen per week 24 uur per dag klaar kunnen staan.

De regenboog

“De Regenboog” is een veel gebruikte naam voor instellingen en scholen. Dit is niet vreemd want het roept bij de meeste mensen een fijn en vertrouwd gevoel op. Je kunt zeggen dat in de regenboog alle mooie kleuren die op aarde voorkomen, zijn verenigd. De regenboog staat ook voor het begin en het einde. Gelovigen onder u weten dat de regenboog ook symbool staat voor het verbond dat God heeft gesloten met Noach. De regenboog is ook het teken van licht na een depressie (periode van regen) en vertegenwoordigt de chakrakleuren. Verlies van een dierbare brengt over het algemeen verdriet met zich mee. De Regenboog uitvaartbegeleiding reikt u in deze periode de helpende hand om de laatste zorg te geven aan uw overleden dierbare en biedt u hulp om het afscheid warm, waardig en persoonlijk te maken. Uitvaartbegeleiding vanuit het hart met oog voor detail.

Neem contact met ons op

Adres

Agnes Croesinklaan 11
2636 HL Schipluiden

Contact

Visit

Wij zijn 24 uur per dag beschikbaar