de Regenboog

Uitvaartbegeleiding

vanuit het hart met oog voor detail.

Over ons

De Regenboog uitvaartbegeleiding realiseert al 16 jaar persoonlijke uitvaarten op een wijze zoals de familie wenst, in de geest van hun overleden dierbare, ook als de wensen anders zijn dan het gangbare. De uitvaart is een afsluiting maar ook een nieuw begin zonder die ander. Het is belangrijk om met een goed gevoel achterom te kunnen kijken “.. omdat het leven verder gaat“.

Wij, John van Kleef en Margret van Kleef-van Winden, zijn de families die wij hebben mogen begeleiden zeer dankbaar voor het in ons gestelde vertrouwen. Wij ervaren het als onze roeping, “er te zijn” voor mensen die te maken krijgen met verlies en afscheid moeten nemen van een dierbare, hierdoor kunnen we zeven dagen per week 24 uur per dag voor u klaarstaan.

Wij zijn beiden geruime tijd actief geweest als vrijwilliger. John heeft jaren mensen begeleid die een partner hebben verloren en mensen in een terminale fase met een levensverwachting van 3 maanden. Daarnaast organiseerde hij gespreksgroepen om over ‘de zin’ van het leven te filosoferen. Margret is 12½ jaar onderwijzeres geweest in de onderbouw op een christelijke basisschool. Daarnaast is zij vele jaren actief geweest bij de kerk met het organiseren van kindernevendiensten en heeft ze vanuit Humanitas gezinnen ondersteund die tijdelijk een steuntje in de rug konden gebruiken.

De Regenboog

“De Regenboog” is een veel gebruikte naam voor instellingen en scholen. Dit is niet vreemd want het roept bij de meeste mensen een fijn en vertrouwd gevoel op. Je kunt zeggen dat in de regenboog alle mooie kleuren die op aarde voorkomen, zijn verenigd. De regenboog staat ook voor het begin en het einde. Gelovigen onder u weten dat de regenboog ook symbool staat voor het verbond dat God heeft gesloten met Noach. Als logo hebben we gekozen voor een vlinder, een vlinder staat symbool voor wedergeboorte en transformatie van de rups in een vlinder. De Regenboog uitvaartbegeleiding reikt u een helpende hand om de laatste zorg te geven aan uw overleden dierbare en biedt u hulp om het afscheid warm, waardig en persoonlijk te maken. Uitvaartbegeleiding vanuit het hart met oog voor detail.

Neem contact met ons op

Adres

Agnes Croesinklaan 11
2636 HL Schipluiden

Contact

Visit

Wij zijn 24 uur per dag beschikbaar