Nazorg

 

… omdat het leven verder gaat.

Wij geloven zelf in een voortbestaan na dit aardse leven in welke vorm dan ook. Ook voor de nabestaanden gaat het leven verder. Je zou soms de klok willen terugdraaien en de tijd vastzetten, maar dat gaat helaas niet en je zult dus verder moeten. Het is dan prettig als er mensen zijn die je op dat moment een hand reiken waaraan je je kunt optrekken en misschien het stuk van jezelf dat je verloren bent in de ander terug te vinden in jezelf. Het is goed als we de overledene los kunnen laten en de mooie herinneringen en fijne ervaringen mee kunnen dragen als een kostbaar geschenk, zodat het verleden een blijvende bron van vreugde en levensmoed kan zijn. Indien gewenst kunnen wij een avond organiseren met de directe nabestaanden waarbij we een deskundige uitnodigen om over verliesverwerking te vertellen. Uiteraard staan ook wij, als de behoefte daar is, altijd open voor een gesprek.

Jaarlijkse herdenking

Jaarlijks organiseren wij op de zondagavond tussen Hemelvaartsdag en Pinksteren een samenzijn voor de nabestaanden waarvoor wij in het afgelopen kalenderjaar de uitvaart van een dierbare hebben mogen verzorgen. Hiervoor ontvangt onze contactpersoon een uitnodiging met het verzoek deze door te sturen naar de betrokkenen. In dit samenzijn kan een ieder een kaarsje aansteken en worden de namen van de overledenen genoemd, afgewisseld met muziek en teksten. Deelname is uiteraard geheel vrijblijvend en toegang is gratis.

Voor professionele begeleiding in uw persoonlijk rouwproces kunt u terecht bij ervaringsdeskundige Willy van Leeuwen zie: www.willyvanleeuwen.nl

Neem contact met ons op

Adres

Agnes Croesinklaan 11
2636 HL Schipluiden

Contact

Visit

Wij zijn 24 uur per dag beschikbaar