Beste families,

 Jaarlijks organiseren wij op de zondag tussen Hemelvaart en Pinsteren een herdenking voor de nabestaanden waarvan wij in het afgelopen kalenderjaar de uitvaart van hun dierbare hebben verzorgd. In het afgelopen jaar hebben wij het vertrouwen gekregen de uitvaart van uw dierbare te mogen verzorgen. Herinneren en herdenken helpen ons om met het verlies om te gaan. In de vooraankondiging hebben wij aangegeven dat de herdenking, voor de overleden dierbaren in 2020, dit jaar plaats zou vinden op zondag 16 mei 2021. Wij hebben besloten deze herdenking niet door te laten gaan. Wij wachten de ontwikkelingen af en zullen nadat deze periode achter ons ligt kijken hoe we hier alsnog invulling aan kunnen geven.

 Wij wensen een ieder liefde, licht, onderlinge verbondenheid en bovenal een goede gezondheid toe om deze periode goed door te komen.

 Liefdevolle groet,

 John en Margret