Beste families,

Jaarlijks organiseren wij op de zondag tussen Hemelvaart en Pinsteren een herdenking voor de nabestaanden waarvan wij in het afgelopen kalenderjaar de uitvaart van hun dierbare hebben verzorgd. In het afgelopen jaar hebben wij het vertrouwen gekregen de uitvaart van uw dierbare te mogen verzorgen. Herinneren en herdenken helpen ons om met het verlies van een dierbare om te gaan. In de vooraankondiging hebben wij aangegeven dat de herdenking voor de overleden dierbaren in 2019 dit jaar plaats zou vinden op zondag 24 mei 2020. Door de huidige ontwikkelingen kan de herdenking op 24 mei helaas niet doorgaan. Wij wachten de huidige ontwikkelingen af en zullen nadat deze periode achter ons ligt kijken hoe we hier alsnog invulling aan kunnen geven.

Wij wensen een ieder liefde, licht, onderlinge verbondenheid en bovenal een goede gezondheid toe om deze periode goed door te komen.

Liefdevolle groet,

John en Margret