Jaarlijks organiseren wij op de zondag tussen Hemelvaart en Pinsteren een herdenking voor de nabestaanden waarvoor wij in het afgelopen kalenderjaar de uitvaart van hun dierbare hebben verzorgd. Helaas was dit de afgelopen twee jaar door de beperkende maatregelen niet mogelijk. Wij hopen dat de herdenking in 2022 wel door kan gaan en zullen op zondag 29 mei 2022 de overleden dierbaren herdenken waarvan wij in de laatste drie kalenderjaren (2019 tot en met 2021) de uitvaart hebben mogen verzorgen. De betreffende families ontvangen minimaal 6 weken voor de herdenking hiervoor een uitnodiging.
Herinneren en herdenken helpen ons om met het verlies om te gaan. Bij de invulling van deze herdenking bieden we de families die dat willen en kunnen de mogelijkheid zelf een bijdrage aan de invulling te geven door een lied te zingen of een gedicht/tekst voor te dragen.

Liefdevolle groet,

Margret en John